Sprawozdania, okólniki, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9439.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania, okólniki, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Sokal, Jarosław, Rudki i Husiatyn do Radziwiłłowa i Podwołoczysk.Wykazy z rysopisem wydalonych.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
100
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7623