1. Okólniki, protokoly przesłuchań, sprawozdani...

CAHJP Code: 
HM2/9176.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, protokoly przesłuchań, sprawozdania i inne materiały dot. pogromów w: Kuty, Różanka, Grodzisko, Szwejków, Zawada, Stobierna, Kosów, Dukla, Sołotwina, Przedmieście Czudeckie, Czudec.2. Korespondencja ze Starostwami w Galicji dot.. ruchu antysemickiego.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
89
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3130