Korespondencja, dotycząca działalności Sekcji p...

CAHJP Code: 
HM3/1083.03
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Korespondencja, dotycząca działalności Sekcji prawniczo-gospodarczej i Biura porady prawnej Żydowskiego komitetu ratunkowego we Lwowie w sprawach: Amnistji więzniów żydowskich; Obciążenia gospodarzy żydowskich we Lwowie i Sądowej Wiszni, cierpiących od rozruchów i zbrodni, wypłatami różnych kwot; Zwolnenia lekarzy, zajętych przez ŻKR w charakterze niesienia pomocy sanitarnej dla sierot żydowskich i uchodżcóm, od powołania ich do spełnienia obowiązku przez Ministerstwo Spraw wojskowych, z adresami ochronek i wykazem iłości dzieci; Legalizacji reewakujowanuch uchodżcow z 1914 r. i ucieknierów z Ukrainy z dołączeniem ich spisu, i inne.W sprawie: Sprawozdania z czynności Sekcji prawniczej ŻKR we Lwowie, z dołanczeniem iłości ofiar pogromów (zabitych, rannych, zgwałconych), dokonanych przez wojska polskie i ukraińskie w miastach Galicji: Tyśmieniczany, Tyśmienica, Bołszowce, Halicz, Marjampol, Jezupol, Stanisławów, Wojniłów, Bukaczowce, Buczacz, Strzeliska nowe, Przemyślany, i inne.Zawierają: Świadectwa tożsamości dla legitymacji podroży lokalnych ze zdjęciami fotograficznymi rodziny żydowskiej ze Skałatu.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
279
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.17