Korespondencja Towarzystwa szerżenia hygjeny wś...

CAHJP Code: 
HM3/1081.06
Collection name: 
`TOZ`. Tow. ochrony zdrowia ludności żyd. w Polsce. Odział we Lwówie
Original name: 

Korespondencja Towarzystwa szerżenia hygjeny wśród Żydów i Wydziału "TOZ" we Lwowie z "Czerwonym krzyżem", Towarzystwem medyków żydowskich, Kasą chorych, Derekcją Szpitalu zydowskiego we lwowie, dotycząca nadania pomocy lekarskej dla ludności żydowskiej, przyjęciu na stanowisko siostr-pelęgniarek i lekarzy szkolnych, działalności Wydziału "TOZu" w Dobromilu, urządzenia kołonje wakacyjne w Czortkowie, i innego. Zawierają wykaz nazwisk członków Komitetu honorowego "TOZu" we Lwowie.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
199
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.503, оп.1, д.100