Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat...

CAHJP Code: 
HM2/9575.3
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utworzenie funduszu na utrzymanie „izraelickiego duszopasterza” i szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Narajów (wykaz ofiarodawców), Halicz, Czerniowce, Chorostków, Jarosław, Sadagóra, Sieniawa, Kołomyja. „Statut für die Israelitische Cultusgemeinde in Czernowitz“ (1898)

Date of item:

from: 
1882
Size: 
65
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.156, оп. допол., д.7