"Informacja poufna o kwestii żydowskiej w Polsc...

CAHJP Code: 
HM2/9493.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

"Informacja poufna o kwestii żydowskiej w Polsce" oraz odezwa Centralnego Komitetu Syjonistycznego we Wiedniu.

Date of item:

from: 
1915
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.8, д.1884