1. Protokoły, sprawozdania, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/9490.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. powrotu z Ameryki do Rosji emigrantów-Żydów i zatrzymania ich w Galicji. Wykazy powracających i wysłanych z: Biała, Brody, Przemyślany, Tłumacz, Skałat, Husiatyn, Jarosław do Rosji. Rysopisy niektórych wydalonych. 2. Sprawozdania statystyczne pozostających i wydalonych Żydów rosyjskich w Brodach. 3. Wykazy emigrantów do Francji, Anglii i Holandii

Date of item:

from: 
1882
Size: 
397
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7624