Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9490.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Sokal, Jarosław, Rudki i Husiatyn do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy z rysopisem wydalonych. Wykaz wydalonych kupców i handlowców.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
159
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7623