1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9490.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska. 2. Rysopisy zatrzymanych Żydów-emigrantów. 3. Wykazy emigrantów z transportów: XXI (78 rodzin), XXII (77 rodz.), XXIII (71 rodz.). 4. Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów w Kołomyji i Brodach. 5. Memorandum an die p.t. Hilfscomités für die vertriebenen russischen Juden in Wien.

Date of item:

from: 
1882
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7622