Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja ...

CAHJP Code: 
HM2/9490.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. uciekinerów od pogromów w południowo -zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska, Kałusz.Wykazy emigrantów z transportów: XIV (104 rodziny). Wykaz wydalonych z Rudek kupców i handlowców rosyjskich z Tomaszowa (23 osoby).

Date of item:

from: 
1882
Size: 
126
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.7618