1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9488.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Przemyśl, Jarosław, Zbaraż, Skałat, Husiatyn, Sokal, Brzesko do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy z rysopisem wydalonych i poszukiwanych. 2. Okólniki, sprawozdania i gazeta "Czas" od 12.V.1882 o powracających przez Oświęcim z Ameryki Żydów rosyjskich.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
154
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3107