Lejzer Jeruchomowicz ze Złoczowa kwituje żołnie...

CAHJP Code: 
HM3/664.11
Collection name: 
Sąd grodzki Lwowski (Judicium castrense Leopolense)
Original name: 

Lejzer Jeruchomowicz ze Złoczowa kwituje żołnierzy o to, że odebrali u niego zastawione klejnoty i inne rzeczy, przez złotnika Jana Mellera ocenione.
Regesty R39/I-6 (27).

Date of item:

from: 
1679
Size: 
5
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.9, оп.1, д.246, extrakt ss.186-187