Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościa...

CAHJP Code: 
CD/377.07
Original name: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościach: Zborów, Wasilkowce, Czarnokońce, Sidorów, Probużna, Niżborg Nowy, Złotniki, Nowosiołka, Wołośzczyzna, Sosnów, Boków, Mogielnica, Mszaniec, Łoszniów, Strusów, Semenów, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.181
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.06
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Brzeżany, Budzanów, Husiatyn, Czortków, Grzymałów, Trembowla, Podhajce, Mikulińce, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.180
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.05
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Grzymałów, Zbaraż, Podwołoczyska, Skałat.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.179
Site collections: 

Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejsc...

CAHJP Code: 
CD/377.04
Original name: 

Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejscowościach: Borki Wielkie, Bucniów, Gaje Wielkie, Zagrobela (przedm. Tarnopola), Ihrowica, Płotycz, Jankowce i innych w wiesiach pow. Tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.160
Site collections: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

CAHJP Code: 
CD/377.02
Original name: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.105
Site collections: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

CAHJP Code: 
CD/377.01
Original name: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1929
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.73
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenb...

CAHJP Code: 
CD/376.15
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenbaum (żona kupca) z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- akt zejścia i poswiadczenie metrykalne śmierci;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1926
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.754
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (k...

CAHJP Code: 
CD/376.14
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (krawiec) z m-ka Chorostków.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.753
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kup...

CAHJP Code: 
CD/376.13
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kupiec) z m. Kopyczyńce.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.641
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gel...

CAHJP Code: 
CD/376.12
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gelkopf z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- inwentarz majątku;
- akt zejścia i poświadczenie metrykalne smierci (1912);
- wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1922
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.640
Site collections: