Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zeb...

CAHJP Code: 
HM3/1402.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zebrania) żydowskich robotników "Poale Syon" w Rymanowie.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18217
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowanie i krzewenia  kultury żydowskiej "Hatikwah" w Oleszyce, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18204
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia fundusz podwalin dla popierania kolonizacji Palestyny przez Żydów, "Keren hajesod" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18171
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia robotników żydowskich "Poalei-Zion" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7951
Organizations: 
Site collections: 

Poalei Zion

English name: 
Poalei Zion
Organization type: 
Zionist Association
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia niezawislych Żydów (dla wyrobienia dojarzałości politycznej wsród spoleczeństwa żydowskiego) w Podgórze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
16
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7924
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla rozszerzenia wiedzy i oświaty między młodzieżą żydowską "Haschachar" w Lisku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7491
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.47
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienie i pogłębiania idei narodowo-żydowskiej "Tikwath Zion" w Zbarażu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7187
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w stat...

CAHJP Code: 
HM3/1400.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w statut Towarzystwa "Tikwat Zion" w Brodach.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3150
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia i poglębienia idei narodowo-żydowskiej "Chasmonea" w Jaśle, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3105
Site collections: