בית ישראל

Заголовок: 
בית ישראל
Subtitle: 
מאנאט-שריפט: א פאמיליענבלעט פאר יעדען יודישען הויז
Publishing place: 
Kraków
Published from: 
1910
Published until: 
1910
Мова: 
Description: 

A literary periodical in Yiddish which was planned to be a monthly but appeared only once. Included original and translated works and articles by writers from Galicia and elsewhere.

Remarks: 

בגב הכריכה האחורית מתואר כך:  'בית-ישראל: ליטעראריש-בעלעלטריסטישע מאנאטשריפט.

על הכריכה האחורית החיצונית צויין שמוענק חינם למנויים על עיתוני היידיש, היומון 'טאג' והשבועון 'יודישער אילוסטרירטער צייטונג'.

Object type: 
Periodical