דרכי ציון

Заголовок: 
דרכי ציון
Subtitle: 
אספת מאמרים ומכתבים מגדולי רבני הדור ע"ד חין ערך רעיון הישוב בא"י בכלל וערך הח' "אהבת ציון" בטרנוב בפרט
Publisher: 
"Ahawath Zion" in Tarnow
Publishing place: 
Krakau
Typography: 
Josef Fischer
Published from: 
1898
Published until: 
1898
Мова: 
Description: 

A collection of 18 articles in praise of Zionism, by 15 rabbis, most from Galicia. 

Remarks: 

חוברת ב.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 185 .

Object type: 
Periodical