אוצר נחמד

Заголовок: 
אוצר נחמד
Subtitle: 
כולל אגרות יקרות מאת חכמי זמננו בעניני האמונה והחכמה
Editor/Editors: 
יצחק בלומנפלד
Publisher: 
Israel Knoepflmacher(1-3), Jakob Schlossberg (4)
Publishing place: 
Wien
Published from: 
1856
Published until: 
1863
Мова: 
Description: 

שנתון, מגמה ספרותית-מחקרית, שהופיעו ממנו ארבע חוברות. מחברי ההקדמות בפתחיהם של שני הכרכים הראשונים – אברהם גייגר ושמואל דוד לוצטו, בהתאמה. דומה ברוחו ובכיוונו לכתב העת 'כרם חמד'. כלל התכתבויות בין חוקרים, בהם מראשי החוקרים בחכמת ישראל בעת ההיא (ובינם לבין העורך), וכן ההדרות של חיבורים קדומים וביקורות ספרים, כולל מאת יצחק שמואל רג'יו, שמואל דוד לוצטו, שלמה יהודה רפפורט, שמשון בלוך, אברהם גייגר, משה שטיינשניידר, רפאל קירכהיים, יהודה לייב דוקס, אליקים כרמולי, יעקב לוי, יהודה ורמן, שמשון ינטילומו, שמואל חיים לולי, הלל דה לה טורי, מרדכי מרטרה, אליעזר האפרתי ומשה סואבי.

Remarks: 

מחברת ראשונה, תרט"ו, 1856; שנייה – תרי"ז, 1857; שלישית – תרכ"ט 1860; רביעית – תרכ"ד 1863.

כולל שערים בגרמנית.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 27 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, 1952, 31—32; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 113—115. 

Object type: 
Periodical