ד"ר דוד בן שלמה רוטבלום

Title: 
ד"ר דוד בן שלמה רוטבלום
Publisher: 
המשפחה. [לא ידוע תאריך הפרסום]
Publication Language: 
Remarks: 

7 – 'ד"ר דוד רוטבלום' (ערך מהאנציקלופדיה של תדהר)
9—24 – אונגרפלד, משה, 'אדם ביקר' (לראשונה בספר 'מבחר כתבי דוד רוטבלום', ט-כד)
347—365 – המדור 'כתבות על ד"ר רוטבלום':
349—352 – קלוזנר, יוסף, 'לב עברי: לזכרו המבורך של ד"ר דוד רוטבלום' (לראשונה בספר 'מבחר כתבי דוד רוטבלום', ה-ח)
353 – פרסקי, דניאל, 'דוד רוטבלום ונחום סוקולוב' (מתוך: הדאר (ניו-יורק), 26, לא (13.6.1947))
354 –אונגרפלד, משה, 'ד"ר דוד רוטבלום בארץ', הארץ, גיליון 4230, כ"ו סיון תרצ"ג, 20.6.1933.
355 – קרוא, ברוך, 'כתבי דוד רוטבלום', הבוקר (תל-אביב), 21.5.1954, 4.
356 – Karu Baruch. 'Dr. David Rothblum', Emeth…
362 – Ungerfeld, Moshe, 'Ein 'Hebräer' – schon vor Jahrzehnten: Dr. David Rothblum s. A. – zum 25. Todestag', ידיעות חדשות.
364 – 'Dr. David Rothblum s. A.', ידיעות חדשות, 18.5.1967.
365—402 – 'יובלו הששים והחמישים'
403—454 – 'אחרי מותו'