הישיבות ברומניה

Author: 
ברייאר, מנחם מ.
Publication title: 
הישיבות ברומניה
Source published in: 
מירסקי שמואל ק. (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם (מורשה, 1), 517—557.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Two parts appeared, in the years 1958-1962.