אלה אזכרה: אוסף תולדות קדושי ת"ש-תש"ה, 1—7

Author: 
לוין, יצחק (ע')
Publication title: 
אלה אזכרה: אוסף תולדות קדושי ת"ש-תש"ה, 1—7
Publisher: 
המכון לחקר בעיות היהדות החרדית
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared between 1956 and 1972; includes monographs about hundreds of Rabbis and religious leaders, about 90 of them from Galicia.