סדרת מאמרים על אנשי רוח בגיטו ורשה: אנשי הרוח בגיטו ורשה: הדינאמיקה החברתית והכלכלית של יהודי הגיטו (על יסוד תעודות ומסמכים שבאר

Author: 
קרמיש, יוסף
Publication title: 
סדרת מאמרים על אנשי רוח בגיטו ורשה: אנשי הרוח בגיטו ורשה: הדינאמיקה החברתית והכלכלית של יהודי הגיטו (על יסוד תעודות ומסמכים שבארכיון רינגלבלום); אנשי הרוח בתקופת הכליון היהודי: מחקרים בחיי גיטו ורשה; צוואתם של אנשי הרוח בגיטו ורשה
Source published in: 
גשר, שנה 2, 3 (6), אוגוסט 1956, 89—101; 4 (7), דצמבר, 96—101; שנה 3, 1 (10), אפריל 1957, 40—48.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Emanuel Ringelblum, Edmund Stein, Tulo Nussenblath and Nathan Eck.