W sprawie spadkowej po Eti Steinig z Trembowli....

CAHJP Code: 
CD/379.18
Original name: 

W sprawie spadkowej po Eti Steinig z Trembowli.
Dołączą:
- odpis testamentu;
- akt zejscia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1896
Size: 
79
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.127, оп.1, д.1
Site collections: