W sprawie spadkowej po Schifrze Kurfürst zam. S...

CAHJP Code: 
CD/379.17
Original name: 

W sprawie spadkowej po Schifrze Kurfürst zam. Segall w m. Zbaraż.
Dołączą:
- odpis testamentu;
- akt zejscia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku;
- wykaz dłużników.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1919
Size: 
32
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.123, оп.2, д.11
Site collections: