W sprawie spadkowej po Izaku Balinie (właścicie...

CAHJP Code: 
CD/379.14
Original name: 

W sprawie spadkowej po Izaku Balinie (właściciel realności) w Zbarażu.
Dołączą;
- wyciąg z wykazu wypadków śmierci; akt zejscia;
- wykaz spadkobierców;
- odpis testamentu.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.123, оп.1, д.106
Site collections: