רשימה ביבליוגרפית מקיפה עפ"י סדר אלפאביתי של ...

CAHJP Code: 
PL/1174
Original name: 

רשימה ביבליוגרפית מקיפה עפ"י סדר אלפאביתי של ספרים וכתבי יד (החל מעמ' 86) בעברית
בשולי חלק מהדפים  מצוין מקום הכתיבה - ברודי, ותאריך - החל משנת 1855 (עמ' 18)
כן מצוין שמו של גרשון רייך (לדוג' עמ' 10 למטה) Gerschon Reich (עליו ראו וכשטיין, הפבלציסטיקה העברית בווינה, עמ' 188).
רשימת הספרים בדפוס קטועה, והיא מתחילה באות ז' (עמ' ל"ז במקור). רשימת כתבי היד נקטעת באות פ'.
דפים מסוימים נכתבו מראש משני צידי הדף (לדוג' בין עמ' 8-7). באחדים הוספו שם הוספות מאוחרות יותר (לדוג' בין עמ' 6-5). מקצת הכותרים שנוספו (לדוג' בין עמ' 70-69) נדפסו בשנות הששים.
חיבורים משכיליים שונים נמחקו בשלב מאוחר יותר.
בין עמ' 7-6 העתק מכתב ביקורתי שכתב המחבר כנגד יהושע השל שור בעקבות הופעת הגיליון השני של 'החלוץ'. סופו בין עמ' 8-7.

בין עמ' 70-69, בתיאור שו"ת שירי טהרה לרב שלמה קלוגר, מצוין: "ובתוכו ג"כ שאלה מאת דודי הוא אחי אמי החריף השלם כמוה"ר שלמה מפרסקרוב"
על פי היקף הרשימות, בעיקר זו של כתבי היד, ניתן להניח שאין המדובר בספרייה של אדם פרטי.

Date of item:

from: 
1855
  -  
to: 
1860
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
(אוסף צפת IL/Sa/XII/9CA)CAHJP
Site collections: