Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Żmigrodzie z Starostwem w sprawach: Zatwierdzenia zmian w statucie gminnym;
Dozwolenia dla Przełożeństwa na podwyszenie pobóru opłat konsumacyjnych od rzezi bydła;
Udzeilenia zapomogi z funduszów państwowych na odbudowe spalonej synagogi w Żmigrodzie, i inne.
Zawierają protokoły posiedzen Rady gminnej z wykazem członków zarządu.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1908
Size: 
61
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.564
Site collections: