Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Ropczycach z dołączeniem protokołów posiedzeń Rady wyznaniowej, dotyczących omawiania projektu statutu gminnego; Zawierają przeliminarz budżetowy Gminy wyznaniowej w Ropczycach

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1906
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.408
Site collections: