Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienia oświaty i wiedzy judaistycznej wśród Żydów "Beth Jehuda" w Pruchniku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18212
Site collections: