Sprawozdania Powiatowej Komendy Policji Państwo...

CAHJP Code: 
HM2/9253.16
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Czortkowie dot. działalności stowarzyszenia Poalej Syjon na terenie powiatu.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1926
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.577
Site collections: