„Urząd m. Kazimierza wydał wyrok w sprawie o uczynione przez tumult chrześcian Starozakonnym krzywdy...."

Date: 
1616
Archive: 
CAHJP, Jerusalem. File number: PL - 188
Description: 

מסמכים על מהומות נגד יהודים

Original text: 
English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
„Urząd m. Kazimierza wydał wyrok w sprawie o uc...