Population register - order

Author: 
Ekspozytor Główny O.G. Lwów
Document Type: 
Letter
Date: 
May 22, 1920
Archive: 
CAHJP Hm2/8888.14 + ГАИФО, ф. 26сч, оп. 2, д. 32, л. 1
Original text: 

Ekspozytor Główny OG. Lwów, Stanisławów,

 Stanisławów, 22 Maja, 1920

Do Starostwa w Bohorodczanach,

Uprasza sie o natychmiastowe przesłanie wykazu ludności , z dokładnem podaniem procentu narodowości, każdej gminy oddzielnie.

 

Kierownik Ekspozytury

CAHJP Card: 
Wykazy statystyczne ludności (według narodowośc...