Zionists/Revisionists in Nadworna District

Author: 
Siekirski, the Starost in Nadworna
Document Type: 
Letter
Date: 
March 24, 1927
Archive: 
CAHJP Hm2/8651.8+ ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 535
Original text: 

 

p. 15

Starostwo w Nadwórnej

L: 156/Taj/27

Nadwórna, dnia 24 marca 1927.

Sjoniści rewizjoniści - działalność

 

Do pana Wojewody w Stanisławowie

 

   Powołując się na reskrypt z 20 listopada 1926 l: 3462/Taj i reskrypt z dnia 17 marca 1927 L: 457/Taj w powyższej sprawie donoszę na podstawie uzyskanych informacji jak następuje:

 

      Sjoniści tut. Powiatu grupują się w Stow. "Jehudie" w Nadwórnej i Delatynie. Przewodniczącym stow. "Jehudie" w Nadwórnej jest znany działacz sjonistyczny Rozenheck Azriel, w Delatynie zaś Mozes Tager.

       Do wybitnych działaczy sjonistycznych na terenie tut. powiatu należą:

 

w NadwórnejChaim Kleinmann - agent asekuracyjny Tow. "Adrjatica di Sicurta" mąż zaufania posła Dr. Reicha

Majer Hübner - agent asekuracyjny Tow. "Foeniks"

Eljasz Rothstein - kupiec

Dr. Leon Arzt - adwokat

Józef Pecher, Boruch Blecher - bez zajęcia

Izrael Gruberger - buchhalter

Mozes Knoll - bez zajęcia

Mozes Federbuch, Mendel Rum, Izrael Perl, Judyta Bressler, Frymeta Pecher i Sabina Rosenheck.

 

W Delatynie: Izydor Türkl - przemysłowiec

Dr. Schärf - adwokat

Mozes Tager, Zimmer Izrael, Zimmer Dawid, Jakób Pruninger, Leisor Wojniłower, Izrael Schütz, Samuel Storch, Wolf Majer, Markus Blum, Simche Ziegenlaub, Eljasz Goldstein i Mozes Drucket.

 

Pozatem mieszka w Berlinie, pochodzący z Nadwórnej niejaki Harz, który ma tam swoją wileką księgarnię i jest w kontakcie z tut. organizacją sjonistyczną.

 

Sjoniści tut. dzielą się na zwolenników ugodowca Inż Weitzmana, zamieszkałego w Londynie, do tych należą wszyscy starsi i rozważniejsi i na sympatyków rewizjonisty Zabotyńskiego do których należą ludzie supełnie młodzi, jak Boruch Blecher, Izrael Gruberger , Mozes Knoll  i inni.

   Prócz tego między młodzieżą sjonistyczną ukrywają się komuniści.

    Działalność tut. sjonistów, a w szczególności rewizjonistów jest minimalna 0 nie posiadają oni żadnej odrębnej organizacji ani legalnej ani tajnej i wogóle na tut. terenie są prawie bez żadnego wpływu.

     Działalność uch łącznie z innymi sjonistami, ogranicza się do odczytów, pogadanek, czytania książek i dzienników Stow. "Jehudia", w którym czasem urządzają zabawę taneczną.

     Największa dotychczasowa emanacja tej organizacji ogranicza się do obchodów uroczystości narodowo-żydowskich , jak "Purim" / święto Hamana/ uroczystości Mahabenowskich" i do zbiórek w czasie tych uroczystości na żydwoski fundusz narodowy lub do sprzedaży "Scheklu" stanowiącego o przynależności do organizacji sjonistycznej.

     Pozatem sjoniści tut. a zatem i rewisjoniści są w stałym kontakcie z egzekutywą sjonistyczną na Małopolskę wschodnia we Lwowie.

     Wieców ani też zebrań politycznych sjoniści rewizjoniści dotychczas nie użądzali.

      Dalsze przejawy działalności sjonistów rewizjonistów obserwuję a w razie uzyskania konkretnych faktów bezzwłocznie o nich doniosę.

Starosta: Siekirski

English translation: 

Abstracts:

 

 This is a Starost's report on the Zionists and their activities in the district of Nadworna. The Zionists belong to the "Jehudie"  Association. Rozenheck Azriel is the president of this association in Nadworna, while Mozes Tager is the president in Delatyn. Following people are listed as active Zionists:

 

 

Mozes Tager, Zimmer Izrael, Zimmer Dawid, Jakób Pruninger, Leisor Wojniłower, Izrael Schütz, Samuel Storch, Wolf Majer, Markus Blum, Simche Ziegenlaub, Eljasz Goldstein i Mozes Drucket.

 

in Nadworna:  Chaim Kleinmann  - insurance agent "Adrjatica di Sicurta", a representative of MP Dr. Reicha

Majer Hübner -insurance agent"Foeniks"

Eljasz Rothstein - merchant

Dr. Leon Arzt - lawyer

Józef Pecher, Boruch Blecher  - unemplyed

Izrael Gruberger  - bookkeeper

Mozes Knoll - unemployed

Mozes Federbuch, Mendel Rum, Izrael Perl, Judyta Bressler, Frymeta Pecher and Sabina Rosenheck.

 

in DelatynIzydor Türkl - industrialist

Dr. Schärf - lawyer

Mozes Tager, Zimmer Izrael, Zimmer Dawid, Jakób Pruninger, Leisor Wojniłower, Izrael Schütz, Samuel Storch, Wolf Majer, Markus Blum, Simche Ziegenlaub, Eljasz Goldstein and Mozes Drucket 

The older Zionists support the camp of Weitzman, while the youth usually supports Zabotinski. There are also communists among them. The activity of the local Zionists, and especially of the Zionists-Revisionists, is rather minimal. They have no separate organization and no influence. They gather, listen to lectures, read books and newsletters of "Jehudie"  and organize a dance-party from time to time. Their largest activities were so far related to the national Jewish holidays: Purim / the celebration for Haman/ and Hanukkah. They used those celebrations to collect donations for Jewish National Found and to sell "Schekells" symbolizing joining to Zionist Organization.

So far there were no political gatherings of Zionists-Revisionists.

Further activities of the Zionists will be observed and reported.

   

 

 

 

 

CAHJP Card: 
Sprawozdania z działalności partii "Sionistów-r...