Zionists-Revisionists - letter of Voivode

Author: 
Voivode of Stanislavov
Document Type: 
Letter
Date: 
November 1926
Archive: 
CAHJP Hm2/8651.8 +ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 535
Original text: 

 

p. 28

Województwo Stanisławowskie

Wydział prezydjalny

L: 2463/Tajne/ 26

 

Stanisławów, ? Listopada 1926.

Wzmożona działalnośc Sjonistów Rewizjonistów w Polsce

 

Do Wszystkich panów starostów

 

    Na podstawie reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1926 Nr. II P.N. 5987/26 zawaidamiam, że od pewnego czasu sjoniści-rewizjoniści ujawniają wzmożoną działalność polegającą na częstem zwoływaniu zebrań członkowskich na których prowadzone są dyskusje na temat konieczności rozszerzania organizacji Sjonistów Rewizjonistów w Polsce. Wzmożenie działalności należy przypisać sytuacji politycznej, którą  zręcznie wykorzystują sjoniści-rewizjoniści. Obóz sjonistyczny, a ściślej się wyrażając t.zw. organizacja sjonistyczna, przeżywa bowiem ciężki kryzys z powodu krytycznej sytuacji panującej w Palestynie, oraz wadliwej polityki organizacyjnej. Uczestnicy IV "Aliji /emigranci/ wracają tłumnie z Palestyny. Wpływa to na depopularyzację idei sjonistycznej wśród szerokich mas ludności żyd. Co prawda org. sjonistyczna a przede wszystkim grupa "Al Hamiszmar" nasiłuje walczyć z zobojętnieniem mas dla sprawy Palestyńskiej, lecz narazie akcja ta nie daje jeszcze pozytywniejszych rezultatów.

      Wytworzona sytuacja sprawia, iż akcja sjonistów-rewizjonistów natrafia na podatny teren. Zniechęcone do liderów sjonistycznych drobnomieszczaństwo żydowskie, chętnie asymiluje sobie hasło sjonistów-rewizjonistów: "Walka z wrogiem Palestyny, zewnętrznym - Anglia i wewnętrznym  Organizacja sjonistyczna".-

     Głównymi przywódcami sjonistów - rewizjonistów na terenie Warszawy sa df. Jakób Kaban i Weliczker. Od szeregu tygoni zabiegają oni o pozyskanie większej liczby członków, a następnie własnego lokalu. Zdaniem Weliczkiera, organizacja warszawska winna liczyć conajmniej 1000 członków, gdy obecnie liczba ich dochodzi stu. Przywódcy partji liczą na to , iż pozyskają nowych członków przede wszystkiem ze sfer reemigranskich, zniecheconych do Org. Sjon.  i władz palestyńskich.

     Na zebraniu, które  sie odbyło w Warszawie w dniu 16.X. 1926 Weliczkier zapowiedział, iż sjoniści -rewizjoniści odegrają takę rolę w społeczeństwie (p. 28a) żyd. Jaką odegrali "piłsudczycy" w społeczeństwie polskiem. "Rewolucja moralna" musi wstrząsnąć społeczństwem zyd., a przesięknięci korupcja żydwoscy manerzy polityczni utracą te resztki prestigu którymi się jeszcze cieszą u społeczeństwa żydowskeigo.

    Na wspomniane zebranie zaproszeni zostali reemigranci z pośród których pozyskano odrazu dla partii 15 członków. Propaganda majace na celu pozyskanie dlaszych członków, jest prowadzona we wzmożonym tempie. Należy jednak zaznaczyć, iz nowi członkowie przyjmowanie są bezkrytycznie, a niejednokrotnie brani wprost "z ulicy". Nastepstwem teog sa tarcia i nieporozumienia między czlonkami partji. Ostatnio /w dniu 16 bm. /wykluczono Kebelisa za obrazę Weliczkiera.

     Wielkie nadzieje przywiązywane są do przyjazdu Żabotyńskiego i akcji propagandowej prowadzonejprzez niego osobiście, jak bowiem wiadomo, Żabotyński zamierza w najbliższym czasie przyjechać do Polski. Sprawa ta zosatała ujawniona przez Weliczkiera który miał z tego powodu przykrości, od dr. Kabana, gdyż ten chciał przyjazd Żabotyńskiego okryc tajemnicą, aby w ten sposób nie sprawic mu trudności w uzyskaniu wizy., tembardziej, iż Żabotyński powadzi wybitnie antyangielską politykę, a Anglia miałaby czas do przeprowadzenia kroków celem nie udzielenia mu pozwolenia na wjazd do kraju o tak licznej ludności żyd. Jakim jest Poolska. Tutaj należy dodać, że już prasa [...] / np. Hajnt z dnia 2.11.1926 r./ zapowiada przyjazd Wł. Żabotyńskiego do Polski w końcu listopada  w początkach grudnia.

       Żabotyński stara się obecnie swój program więcej sprecyzować i dostosować sie do potrzeb chwili. Wedlug ostatnich anuncjacji Żabotyńskiego sjoniści-rewicjoniści starają się :

 • 1) Biuro "Keren Hajesod" - zamienić na organizację, któraby w myśl statutu zwoływała co dwa lata zjazd światowy.
 • 2) Przeprowadzić reformę, by każdy kraj "adoptował" pewną gałęź z dziedziny pracy w Palestynie / szkolnictwo, kolonizację, opieka nad emigrantami/.
 • 3) Przeznaczyć na żydowski Bank Kolonialny 10 milionów dolarów
 • 4) Zorganizaować w "Golusie" akcję propagandową w sprawie nabywania towarów palestyńskich . Miałoby to na celu podniesienie handlu i przemysłu oraz stworzenie sbytu dla towarów palestyńskich na rynkach europejskich
 • 5) O otwarcie Uniwersytetu w Jerozolimie, który mimo uroczystości (p. 29) nauguracyjnych faktycznie dotychczas nie funkcjonuje.
 • 6) Wszcząć akcję shebraizowania życia żydowskiego w "Golosie"

 

Sjoniści-rewizjoniści przywiązuję wielką wagę do XV sjon. kongresu światowego i sądzą, ża na nim potrafia już choćby częściowo przeforsować swoje postulaty. Kongres ten odbędzie się w połowie roku 1927. Propaganda więc jest prowadzona w wzmożonym tempie, aby do tego czasu partja pozyskała jaknajwiększe wpływy.

     Zawiadamiając o powyższem, polecam Panom Starostom zwracać baczną uwagę na powyższą działalnośc i o wszelkich poczynionych na terenie tamtejszego powiatu spostrzeżeniach, donosić Urzędowi Wojewódzkiemu.

 

 

Wojewoda w.z.

Otrzymuje PP Starostowie

Pan Naczelnik O.U.H.P.

 

     

English translation: 

Abstracts:

 

Following a letter from the Ministry of Interior dated November 26 (1926), this letter was issued by the Voivode of Stanislavov to all the Starosts in his region. The Voivode informs about a general increase in activity of Zionists-Revisionists, and urges the Starosts to report about a similar phenomenon in their regions. In his opinion the Zionist-Revisionists Organization uses the crisis of Zionists in Palestine to reach new members and to become stronger before the 15th World Zionist Congress. The leaders of the Zionists-Revisionists are Jakób Kaban and  Weliczker, both from Warsaw. The number of Zionists-Revisionists in Warsaw seems to be around 100, although according to Weliczker it should be ca. 1000. The organization arranges gatherings to talk about the need of strengthening the Zionist-Revisionists camp in Poland. The new members are often the disappointed, re-emigrants from Palestine. The leaders pin their hopes on Zabotinski and his visit to Poland in autumn. Zabotinksi's program for Zionists-Revisionists:

 

 • 1) Keren Haiesod - should be replaced with an organization which would organize a world congress every two years.
 • 2) Reform: each country should adopt one branch of labor in Palestine /education, colonization etc./
 • 3) 10 mil Dollars for Jewish Colonial Bank.
 • 4) Action to make people in Diaspora buy Palestinian products.
 • 5) "Real" opening of Hebrew University in Jerusalem.
 • 6) Hebraization of Jewish life in Diaspora.