"Ogólna charakterystyka rejonu Policji Państwow...

CAHJP Code: 
HM2/9237.1
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Zbarażu
Original name: 

"Ogólna charakterystyka rejonu Policji Państwowej w Zbarażu". Szkic rejonu.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИТО, Тернополь, ф.276, оп.1, д.131