1. Sprawozdania,odezwy, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9440.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania,odezwy, korespondencja i inne materiały dot. pobytu Żydów-emigrantów rosyjskich w miastach: Oświęcim, Lwów, Brody, Kraków, Husiatyn. 2. Sprawozdanie statystyczne dot. ilości Żydów-emigrantów z Rosji w latach 1888-1906. 3. Wykaz aresztowanych Żydów-emigrantów z Rosji: Zińków, Zbryż, Krasiłów, Kamienietz, Tomaszów, Winnica, Balta, Radziwiłłów, Michałpol, Sawrań, Krasnobród, Frampol, Korytnica, Lipowiec, Dunajowce, Satanów, Wielka Bobrka, Wińkowce, Teofipol, Gródek, Kuzmin, Tulczyn, Chocin, Mińkowce, Wońkowce.

Date of item:

from: 
1888
Size: 
165
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.4089