1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9439.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja i inne mat. dot. ucieknierów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Złoczów, Rudki, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Podwołoczyska, Skała. 2. Odwiedzenie przez Żydów-emigrantów Dawida Mojzesa Friedmana, rabina czortkowskiego i osiedlenia ich w Czortkowie (s. 74 -82). Rysopisy zatrzymanych Żydów-emigrantów. Wykaz Żydów-emigrantów zatrzymanych we Lwowie. Wykazy emigrantów z transportów XVII (67 rodzin), XVIII (80 rodz.) Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów przez Husiatyn.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
104
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7620