1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9439.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. ucieknierów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska, Kałusz i in. 2. Korespon-dencja dot. Mosze Zajczyka i Szymona Łamszczyna - emigrantów do Palestyny (s.88). 3. Korespondencja ze starostwami dot. wzmocnienia straży granicznej w miastach przez które przechodzą uciekinierzy Żydzi z Rosji. Wykazy emigrantów z transportów XV (93 rodz.), XVI (82 rodz.), XVII (67 rod). Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów przez punkty graniczne w Podwołoczyskach i Rawie Ruskiej.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
116
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7619