1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9438.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja i inne mat. dot. ucieknierów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscewości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska i Kałusz. 2. Sprawozdania dot. występeń antysemickich w Kołędzianach. 4. List zarządu stow. "Spójna" (ochrona rodzinnego przemysłu i handlu) we Lwowie dot. niebiezpieczeństwa napływu Żydów-emigrantów 5. Wykazy emigrantów z transportów VIII (533 osoby), IX (76 rodzin) i X (152 rodz.), XI (96 rodz.)

Date of item:

from: 
1882
Size: 
135
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7616