1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9438.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja i inne materiały dot. ucieknierów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscewoœci: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Stanisławów, Husiatyn, Skała, Podwołoczyska i Kałusz. 2. Sprawozdanie z konferencji przedstawicieli Żydów i urzędu w Brodach. 3. Spis członków Komitetu wsparcia biednych wychodców wyznania mojżeszowego z Rosji. 4. Wykazy emigrantów z transportów V (49 osób), VI (289 osób) i VII (282 osób).

Date of item:

from: 
1882
Size: 
134
Language: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7615