Materiały dot. długów gmin żydowskich: Busk (z ...

CAHJP Code: 
HM2/9506.13
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Busk (z lat 1734, 1754, 1770), Toporów (z r.1777), Podkamień(z r.1768), Horohów (z r.1700), Witków (z r. 1747), Sokal (z r.1700). Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Busk (z lat 1732-1770) , Toporów, Horohów, Witków (z lat 1728-1747, 1781), Sokal, Założce (z lat 1717-1784), Sokołów (z r. 1777), Chołojów (z. r. 1761), Brody (z lat 1705-1781), Kamionka Strumiłowa (z lat 1770, 1778), Sasów (z r.1783), Lwów (z r.1747), Radziechów (z r.1781), Stanisławczyk (z r.1781), Pomorzany (z. r.1764), Tarnopol (z. lat 1746-1765), Podkamień (z lat 1735- 1768), Trembowla (z lat 1746, 1748), Zbaraż (z lat 1716, 1759).

Date of item:

from: 
1700
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.62