1. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w...

CAHJP Code: 
HM2/9488.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w miejscowościach: Leżajsk, Kraków na Kleparzu, Pilzno, Jasienów Polny, Kołomyja, Zaleszczyki. 2. Wykaz Żydow brodzkich, należących do Komitetu Zapomogi Żydom rosyjskim. 3. Wykaz dzieci (28 os.) wysłanych 26.XII. 1881 do zakładu dla dzieci w Jaffie. 4. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja dot. uciekinerów od pogromów w Poludniowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez Brody, Husiatyn, Lwów, Przemyślany. 5. Wykazy: przebywających w Brodach Żydów rosyjskich; emigrantów z transportów: I (227 os. ), II (138 os.), III. ; dzieci (28 os.) wysłanych do Wiednia (26. II.1882).Date 1881, 26 December – 1882, 5 May. pol., niem. Title Namiestnictwo Galicyjskie, m. Lwów. 1. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w miejscowościach: Leżajsk, Kraków na Kleparzu, Pilzno, Jasienów Polny, Kołomyja, Zaleszczyki. 2. Wykaz Żydow brodzkich, należących do Komitetu Zapomogi Żydom rosyjskim. 3. Wykaz dzieci (28 os.) wysłanych 26.XII. 1881 do zakładu dla dzieci w Jaffie. 4. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja dot. uciekinerów od pogromów w Poludniowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez Brody, Husiatyn, Lwów, Przemyślany. 5. Wykazy: przebywających w Brodach Żydów rosyjskich; emigrantów z transportów: I (227 os. ), II (138 os.), III. ; dzieci (28 os.) wysłanych do Wiednia (26. II.1882).Date 1881, 26 December – 1882, 5 May. pol., niem.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
200
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИА У, ф.146, оп.4, д.3105