W sprawie wyborów wspólnego rabina w miasteczka...

CAHJP Code: 
HM3/658.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie wyborów wspólnego rabina w miasteczkach Zabłocie i Milówka.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15722