Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/591.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa samokształcenia "Dom Zydowski (Beth Israel)" w m. Kulikowie (Statut).

Date of item:

from: 
1910
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 4456