W sprawie mianowania przez Radę Szkolną krajową...

CAHJP Code: 
HM3/652.05
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania przez Radę Szkolną krajową nauczycieli religii mojżeszowej w szkolnych zakładach m. Lwowa i Galicji, pomiędzy innymi profesorów Majera Bałabana i Mojżesza Schorra.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1701