Sprawozdanie nauczyciela rabina d-ra Jechezkiel...

CAHJP Code: 
HM3/652.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Sprawozdanie nauczyciela rabina d-ra Jechezkiela Cary do Rady gminy izraelickiej, dotyczące wykładania nauki religii mojżeszowej w zakładach szkolnych m. Lwowa.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1700