Korrespondenz und andere Dokumente betr. den fi...

CAHJP Code: 
HM3/603.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korrespondenz und andere Dokumente betr. den finanziellen Status sowie religiöse Angelegenheiten der jüdischen GemeindenKorespondencja i inne materiały w sprawach stanu gospodarczego, finansowego, organizacji i spraw religijnych gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji (w języku Lacińskim i Niemieckim).

Date of item:

from: 
1828
Size: 
168
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 85 2312 G