Korrespondenz und andere Dokumente betr. den fi...

CAHJP Code: 
HM3/603.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korrespondenz und andere Dokumente betr. den finanziellen Status sowie religiöse Angelegenheiten der jüdischen GemeindenKorespondencja i inne materiały w sprawach stanu gospodarczego, finansowego, organizacji i spraw religijnych gmin wyznaniowych Żydowskich (w języku Lacińskim i Niemieckim).

Date of item:

from: 
1826
Size: 
193
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 85 2311 G