Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wydzielenie z gmin i przydzielenie do gmin miejscowośći (Myślenice, Lipsko, Podgórze, Podwołoczyska, Rybotycze, Zbaraż, Jaryczów Nowy, Busk i inne), zmiany w okręgach metrykalnych izraelickich; spis rządu gminy w Kulikowie.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 226