הגבלת מותרות בקהילה היהודית בקרקוב בשלהי המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17

Author: 
פראם, יחזקאל
Title: 
הגבלת מותרות בקהילה היהודית בקרקוב בשלהי המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17
Published in: 
גלעד, 18 (2002), יא-כג.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2002
Publication Language: 
Community: 

קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996

Author: 
קרוסין, סטיבן ד.
Title: 
קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 375—395.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

בתי הכנסת העתיקים בקרקוב

Author: 
דודה, אוגניוש
Title: 
בתי הכנסת העתיקים בקרקוב
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 261—292.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם

Author: 
מלצר, עמנואל
Title: 
המערך הפוליטי של יהודי קרקוב בין שתי מלחמות העולם
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 205—237.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין

Author: 
גלברד, אריה
Title: 
קרקוב וראשית תנועת הפועלים היהודית בפולין
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 191—204.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19

Author: 
זלקין, מרדכי
Title: 
ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 131—153.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

הקהילה היהודית בקרקוב, 1869—1914 – התקנון ויחסי הכוחות בממסד הקהילתי

Author: 
ז'ביקובסקי, אנדז'יי
Title: 
הקהילה היהודית בקרקוב, 1869—1914 – התקנון ויחסי הכוחות בממסד הקהילתי
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 119—130.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868

Author: 
גרנצרסקה-קדרי, בינה
Title: 
מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 89—117.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

ההיסטוריוגרפיה של קרקוב היהודית

Author: 
הונדרט, גרשון דוד
Title: 
ההיסטוריוגרפיה של קרקוב היהודית
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב,15—27.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

קראקא דכולה ביה' – העיר שהכול בה: מבוא

Author: 
ריינר, אלחנן
Title: 
קראקא דכולה ביה' – העיר שהכול בה: מבוא
Published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 9—11.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: