Protokoły i sprawozdania wizytacyjne szkół fund...

CAHJP Code: 
HM2/8892.3
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Protokoły i sprawozdania wizytacyjne szkół fundacji barona Hirsza w miejscowościach: Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Brzesko, Monasterzyska, Korolówka, Horodenka, Rawa Ruska, Chocimierz, Obertyn, Dąbrowa, Śniatyn, Gwoździec, Kołomyja, Zaleszczyki, Tłuste, Gliniany, Uścieczko.Tabeli personalne nauczycieli Hirsza Fränkela i Akiwy Silbera w Uścieczku, Lazara Fruchtmana, Leona Weisberga i Dawida Nachta w Tłustem, Samuela Juffe i Dawida Feldmana w Zaleszczkach.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
171
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5701